Adatkezelési hozzájárulás

Kedves Látogató, Érdeklődő!

Amennyiben hozzájárulását adja, hogy személyes adatait felhasználjuk kedvezményes termékeikről szóló értesítések és kapcsolatfelvétel érdekében, kérjük a lenti adatkérő lapot másolja be (szöveg teljes kijelölése, majd CTRL+C billentyűk egyidejű lenyomása, ezután a levelezőben új email írása, majd bemásolás a levél szövegrészébe CTRL+V billentyűk egyidejű lenyomásával) e-mail-es levelező felületére, majd kitöltését követően küldje el számunkra ezt a hozzájárulást.

Köszönjük

ADATKÉRŐ LAP

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT NEVE:


LAKCÍME:


TELEFONSZÁMA:


E-MAIL CÍME:


INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ NEVE:

Plastik Re-Produkt Kft.

KÉPVISELŐJE:

Beregszászi Antónia, Nagy Zsolt

HONLAPJA:

www.plastikreprodukt.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Kedvezményes termékek ismertetése, értékesítése, rendelések lebonyolítása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

Az adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével, pénzüggyel, szállítással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

2 év

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szolgáltatás, termék megrendelés teljesítésének meghiúsulása szükséges adatok hiányában

További információk a Társaság honlapján (az információ menüponton belül) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. ****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.


Kelt, ______________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap____________________________

aláírás


A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefonszám: +36 (1) 391-1400